Ferdinand II of Tyrol and the Star Summer Palace

from 3/4/2018
STAR SUMMER PALACE, STAR GAME RESERVE, PRAGUE 6 - LIBOC

Open daily except Mondays (from April to October)
10.00 a.m. – 6 p.m.

Ferdinand II of Tyrol and the Star Summer Palace

The permanent exhibition co-arranged by the Museum of Czech Literature; and the Institute of History, Czech Academy of Sciences; illustrates the life of Archduke Ferdinand II (1529-1595) but first of all it shows this construction that has probably the strongest ties with Ferdinand’s engagement in the Kingdom of Bohemia. The Archduke, the Governor in the Czech lands (1547-1567), had the Star Summer Palace - the central European pearl of Renaissance - built from his own design. The exhibition is dedicated to the Star construction itself, its architectonic history, stucco decoration and art patterns.

Pro expozici zapůjčily exponáty ze svých sbírek významné české kulturní, akademické, muzejní a galerijní instituce, např. Národní muzeum, Národní galerie v Praze, Národní památkový ústav, Národní technické muzeum, Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Muzeum východních Čech v Hradci králové a další. Zcela výjimečnou je spolupráce s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky.