Useful links

Methodological centers of the Ministry of Culture

Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy
(Methodological workplace for issues of registration and physical inventory of collections of museum character)

Oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury
(Museums, Galleries and Movable Cultural Heritage Preservation Department, the Ministry of Culture)
Address: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Head office: Milady Horákové 139, Praha 7
Tel.: 257 085 446, fax: 233 371 867, e-mail: ces@mkcr.cz

 

Metodické centrum konzervace (Methodological Centre of Conservation)
Technické muzeum v Brně (Technical Museum in Brno)
Address: Purkyňova 105, 612 00 Brno
Tel.: 541 421 452, fax: 541 214 418, e-mail: mck@technicalmuseum.cz


Metodické centrum pro muzea výtvarného umění (Methodological Centre for Visual Arts Museums)
Národní galerie Praha (National Gallery in Prague)
Address: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
Tel.: 224 301 812, fax: 224 301 194, e-mail: mcgalerie@ngprague.cz

Centrum pro informační technologie v muzejnictví (Centre for Information Technology in Museum Profession)
Moravské zemské muzeum (Moravian Museum)
Address: Zelný trh 6, 659 37 Brno
Tel.: 533 435 267, fax: 542 212 792, e-mail: citem@citem.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví (Centre for Cultural Heritage Presentation)
Národní muzeum (National Museum)
Address: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Tel.: 224 497 373, fax: 224 497 177

Centrum nových strategií prezentace a recepce vizuální a výtvarné kultury v muzejním kontextu (Centre of New strategies, Presentation and Reception of Visual and Art Culture in the Museum Context)
Místodržitelský palác Moravské galerie v Brně (Moravian Gallery in Brno, Governor’s Palace)
Moravské náměstí 1a, Brno
Tel.: 532 169 322

Metodické centrum pro muzea v přírodě (Methodological Centre for Open-Air Museums)
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm (Wallachian Open-Air Museum)
Palackého 147
756 01  Rožnov pod Radhoštěm
571 757 112